INTRO to Technical Diving

Kurs przygotowujący nurków rekreacyjnych do rygorów treningu technicznego.

Daje również możliwość zwiększenia swojego poziomu komfortu i umiejętności

w ramach limitów NDL, szczegółowo zapoznaje z techniczną konfiguracją sprzętową oraz dedykowanymi jej technikami nurkowymi.


Wymagania:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Advanced Scuba Diver i Nitrox Diver (lub równoważne)

- minimum 25 udokumentowanych nurkowań (w tym minimum 5 na EANx)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 5 godzin


Cena:

- 500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby


więcej informacji