Technical Nitrox Diver

Kurs dający wiedzę i umiejętności do nurkowania na EANx do 50% jako mieszanina denna oraz do 100% tlenu jako mieszanina dekompresyjna w butli bocznej.


Kwalifikacje:

Nurkowanie na EANx ze zmianą gazu do 100% tlenu do głębokości 40m.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Advanced Scuba Diver, EANx Diver oraz Deep Diver

- minimum 50 udokumentowanych nurkowań w tym minimum 10 na EANx

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 12 godzin


Cena:

- 1300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów


więcej informacji