Wreck Diver: nurkowanie wrakowe

Ukończenie tego kursu zapewni nurkowi opanowanie umiejętności oraz zdobycie

wiedzy niezbędnej do zminimalizowania niebezpieczeństw związanych

z nurkowaniem do wraków.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: Advanced Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazaĶ zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 2 godziny


Cena:

- 600 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora oraz wypłynięć łodzią podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby