Underwater photography: fotografia podwodna

Kurs ma na celu dostarczenie studentom umiejętności niezbędnych do uprawiania fotografii podwodnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu niebezpieczeństw z nią związanych. Omawiane są techniki (na przykład pływanie tyłem) oraz problemy związane z podwodnym fotografowaniem.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat (Junior 10 lat)

- certyfikacja: Scuba Diver ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 4 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby