NITROX DIVER: nurkowanie nitroksowe

(info do pobrania)


W trakcie kursu student zdobywa wiedzę potrzebną do bezpiecznego używania

sztucznej mieszaniny oddechowej NITROX do maksymalnego poziomu EAN40.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat

- certyfikacja: Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 4 godziny


Cena:

- 500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby