Night Diver: nurkowanie nocne oraz przy ograniczonej widoczności

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych do zminimalizowania

niebezpieczeństw podczas nurkowania nocnego (przy nurkowaniu bezdechowym

lub SCUBA) oraz nurkowaniu przy ograniczonej widoczności.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat (Junior 10 lat)

- certyfikacja: Scuba Diver / Skin Diver ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania) )


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 2 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby