Ice Diver: nurkowanie podlodowe

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego nurkowania

pod lodem. Pomyślne ukończenie kursu daje kwalifikacje do planowania i wykonywania nurkowań pod lodem.


Wymagania:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: Advanced Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- minimum 50 udokumentowanych nurkowañ

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Wymagany sprzęt:

- dodatkowe niezależne źródło gazu (lub konfiguracja techniczna)


Kurs:

- 4 nurkowania podlodowe

- wykłady 4 godziny


Cena:

- 500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby