Underwater hunting & collectng: polowanie i zbieractwo podwodne

Kurs zapewni studentowi opanowanie umiejętności i wiedzę niezbędną do zminimalizowania ryzyka podczas polowania z kuszą na dzikie zwierzęta

pod wodą oraz zbieranie okazów.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat

- certyfikacja: Scuba Diver / Skin Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 2 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby