Underwater exploration & mining: poszukiwanie i wydobycie

Kurs ma na celu dostarczenie studentom umiejętności oraz wiedzy stosowanej przy poszukiwaniu oraz wydobyciu.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat (Junior 10 lat)

- certyfikacja: Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 2 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby