Underwater Environment: środowisko

Kurs ten ma na celu przedstawienie studentom fizycznych i biologicznych

aspektów nurkowania z naciskiem na warunki miejscowe. Na kursie omówione będą tematy związane z oceanografią, geologią, biologią oraz ekologią. Kluczową częścią kursu są pokazy filmów, slajdów i rysunków.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat (Junior 10 lat)

- certyfikacja: Scuba Diver / Skin Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 4 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby