Ecology: ekologia

W trakcie kursu student zapozna się z metodami używanymi przez podwodnych

ekologów w trakcie badania ekosystemu.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat (Junior 10 lat)

- certyfikacja: Scuba Diver / Skin Diver ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 4 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby