EFR (Emergency First Response): Pierwsza Pomoc

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, z uwzględnieniem wypadków w wodzie.


Cena:

- 250 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu i pobytu Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby


więcej informacji