Dry Suit Diver: nurkowanie w suchym skafandrze

W trakcie kursu student zdobywa wiedzę potrzebną do bezpiecznego używania i konserwacji suchego skafandra.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat

- certyfikacja: Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs:

- 2 nurkowania

- wykłady 2 godziny

- warsztat praktyczny 2 godziny


Cena:

- 300 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiêdzy kursantów i zależne od ich liczby


PROMOCJA - kup u nas suchy skafander

- kurs Dry Suit Diver otrzymasz GRATIS!!!