Deep Diver: nurkowanie głębokie

PW trakcie kursu student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i wykonywania głębokich nurkowań (do 40 metrów) pozwalające zminimalizować zagrożenia oraz metody dokładnego planowania nurkowań bezdekompresyjnych.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: Advanced Scuba Diver ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 8 godzin


Cena:

- 600 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby