Underwater archeologist: podwodny archeolog

Kurs podwodnej archeologii.


Wymagania wstępne:

- certyfikacja: AOWD Advanced Scuba Diver

- minimum 50 nurkowań w logbooku


Kurs:

- wykłady 6 godzin

- warsztat na powierzchni 6 godzin

- 4 nurkowania


Cena:

- 800 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależna od ich liczby

- certyfikat 150 pln