Recue Diver: Nurek Ratownik

Kurs obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do zarządzania

ryzykiem oraz efektywnego postępowania w nagłych wypadkach i rozwiązywania

problemów w wodzie. Certyfikat stanowi dowód posiadania przez absolwenta umiejętności niezbędnych do kompetentnego prowadzania akcji ratunkowych.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat

- certyfikacja: Advanced Scuba Diver (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowornych do nurkowania)

- zaświadczenie o ukończeniu kursu EFR (Kursu Pierwszej Pomocy)

Możliwe jest ukończenie kursu EFR w ramach Rescue Diver, w cenie 250 pln


Cena:

- 1050 pln

- cena nie zawiera: certyfikatu, kosztów wyjazdu na wody otwarte i wypożyczenia sprzętu

Minimalna grupa: 3 osoby. Cena kursu w trybie indywidualnym: 1500 pln