Experienced Scuba Diver: Doświadczony Nurek

Na kursie ESD nurkowie nie posiadający odpowiedniej certyfikacji mogą zdobyć certyfikat NAUI weryfikujący ich poziom umiejętno¶ci oraz doświadczenie nurkowe. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci otrzymają certyfikat NAU:

"Doświadczony Płetwonurek" równoważny ze stopniem SCUBA DIVER.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 15 lat

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)

- minimum 25 potwierdzonych nurkowań SCUBA w wodach otwartych

- zdany egzamin końcowy z kursu SCUBA DIVER

- zaliczony sprawdzian umiejętności SKIN i SCUBA wymaganych na kursie SD

- egzamin ( min. 2 nurkowania - wody otwarte) ze wszystkich ćwiczeń z kursu SD


Cena:

- 1000 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i jest zależna od ich liczby