Training Assistant: Asystent Treningowy

Ukończenie kursu daje studentowi kwalifikacje z zakresu wiedzy i umiejętności

do asystowania przy ćwiczeniach nurkowych. Nacisk kładziony jest na wyszkolenie studenta do udzielania pomocy innym kursantom w trakcie szkolenia pod okiem Instruktora.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: Rescue Diver ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 20 godzin


Cena:

- 500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby