Instructor Assistant: Asystent Instruktora

Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: RESCUE DIVER (lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- doświadczenie: zdany egzamin wstępny i udokumentowane minimum

20 nurkowań wykonanych w różnych warunkach hydrologicznych

- zaświadczenie o ukończeniu kursu EFR

- zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)

- przepłynięcie 450 m. bez zatrzymania ( poniżej 10 min. bez sprzętu, styl dowolny)

- utrzymanie się na powierzchni wody minimum 20 minut (bez sprzętu)

- przepłynięcie na zatrzymanym oddechu 25 metrów (bez sprzętu)

- holowanie osoby o podobnych wymiarach na dystansie 100 m. (bez sprzętu)

- przepłyniêcie w ABC bez zatrzymania 850 m. w czasie poniżej 18 min.

- wykonanie "porzucenia i wydobycia" na zatrzymanym oddechu


Cena:

- 2000 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby