Divemaster

Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja RESCUE DIVER ( lub odpowiednik akceptowany przez NAUI)

- doświadczenie: zdany egzamin wstępny i udokumentowane minimum

100 nurkowań wykonanych w różnych warunkach hydrologicznych

- zaświadczenie o ukończeniu kursu EFR i Oxygen Provider

- zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


- przepłyniêcie 450 m. bez zatrzymania bez sprzętu (poniżej 10 min. styl dowolny)

- utrzymanie się na powierzchni wody (minimum 20 min. bez sprzętu)

- przepłynięcie na zatrzymanym oddechu 25 metrów (bez sprzętu)

- holowanie osoby o podobnych wymiarach przez 100 metrów (bez sprzętu)

- przepłynięcie w ABC bez zatrzymania 850 m. w czasie poniżej 18 minut

- wykonanie "porzucenie i wydobycie" na zatrzymanym oddechu

- transport ratowniczy w pełnym sprzęcie przez 100 m. w czasie poniżej 5 min.

- oddychanie partnerskie podczas płynięcia (5 min.) jedna osoba bez maski (plus zmiana maski podczas płynięcia)

- wynurzenie przez wypłynięcie z 20 m.

- pełna akcja ratownicza z 20 m.


Cena:

- 2500 pln (szkolenie i materiały szkoleniowe)

- dodatkowo płatne są koszty wyjazdów na wody otwarte i baseny, wypożyczenia sprzętu oraz kosztów certyfikacji i opłaty członkowskiej NAUI