Technical Helitrox Diver

Kurs dający wiedzę i umiejętności do bezpiecznego używania mieszanin helowych typu Helitrox oraz do 100% tlenu jako mieszaniny dekompresyjnej

w butli bocznej.


Kwalifikacje:

Nurkowanie na Helitrox jako mieszaninie dennej oraz EANx i Tlenie jako mieszaninnie dekompresyjnej do głębokości 46 m.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Technical Nitrox Diver

- minimum 50 nurkowań w tym minimum 10 na EANx

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 12 godzin


Cena:

- 1200 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby