Technical Trimix Diver (Full Trimix Diver)


Kurs dający wiedzę i umiejętności do bezpiecznego używania dowolnych mieszanin na bazie helu (trimix ) oraz do 100% tlenu w mieszaninach dekompresyjnych.


Kwalifikacje:

Nurkowanie na trimiksie o dowolnym skladzie jako mieszanina denna oraz

EANx i tlen jako mieszaniny dekompresyjne.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Technical Heliair Diver (Normoxic Trimix Diver)

- minimum 100 udokumentowanych nurkowań ( w tym min. 30 dekompresyjnych)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania nurkowania


Kurs: :

- 10 nurkowań (6 nurkowan tmx)

- wykłady 20 godzin


Cena:

- 4500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby