Technical Support Leader

Szkolenie dla Divemasterów i Instruktorów, którzy są również nurkami technicznymi przygotowujące do działania w support-teamie podczas nurkowań technicznych oraz treningu technicznego.


Kwalifikacje:

Technical Support Leader posiada kwalifikacje do asystowania podczas nurkowań technicznych zarówno na powierzchni jak i pod wodą.


Wymagania:

- wiek: minimum 18 lat

- certyfikacja: Instruktor lub Divemaster

- minimum Technical Nitrox Diver

- uprawnienia EFR oraz Oxygen Provider

- minimum 75 udokumentowanych nurkowań (w tym min. 10 na głębokość 30+m

i min. 15 na EANx)

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs:

- 4 nurkowania

- wykłady 10 godzin


Cena:

- 1000 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów

i zależne od ich liczby