Technical Mixed Gas Blender (Full)

& O2 Service Technician

Kurs daje wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania dowolnych

sztucznych mieszanin oddechowych na bazie helu i tlenu, oraz do przygotowywania sprzętu nurkowego do pracy z czystym tlenem.


Wymagania wstępne:

Wiek: minimum 18 lat


Kurs:

- wykłady 16 godzin

- warsztat 8 godzin


Cena:

- 1000 pln (honorarium instruktora)

- koszty gazów oraz dojazdu i pobytu Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby