TECHNICAL HELIAIR DIVER (Normoxic Trimix Diver)

Kurs dający wiedzę i umiejętności do bezpiecznego używania mieszanin

helowych typu Heliair ( 16-21 % tlenu ) oraz do 100% tlenu w mieszaninach dekompresyjnych w butlach bocznych.


Kwalifikacje:

Nurkowanie na Heliair jako mieszanina denna oraz EANx i Tlen jako mieszaniny

dekompresyjne do głębokości 55 m.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Decompression Techniques Diver

- minimum 100 udokumentowanych nurkowań ( w tym min. 10 dekompresyjnych)

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs: :

- 6 nurkowań

- wykłady 12 godzin


Cena:

- 2500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów i zależne od ich liczby


więcej informacji