Decompression Techniques Diver

Kurs dający wiedzę na temat teorii, metod, procedur oraz umiejętności niezbędnych w nurkowaniu dekompresyjnym.


Kwalifikacje:

Nurkowanie dekompresyjne bez ograniczeń w ramach posiadanych uprawnień.


Wymagania wstępne:

- wiek: minimum 18 lat

- minimalne uprawnienia: Technical Nitrox Diver

- minimum 75 udokumentowanych nurkowań

- aktualne zaświadczenie lekarskie (brak przeciwwskazań do nurkowania)


Kurs:

- 6 nurkowań

- wykłady 12 godzin


Cena:

- 1500 pln (honorarium instruktora)

- koszty dojazdu, pobytu i gazów Instruktora podzielone pomiędzy kursantów


więcej informacji